Ερευνητής/project manager, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είναι ερευνητής σε διεθνή προγράμματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) και στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιπροσθέτως, είναι σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης και εκπαιδευτής σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ έχει αποτελέσει κύριος ερευνητής σε σημαντικές εθνικές έρευνες επιχειρήσεων (π.χ. Τechnology and Beyond Survey/Grant Thornton-ELTRUN AUEB, Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα/Cosmote-ELTRUN AUEB ).
Είναι κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (BSc. και MSc.) στον τομέα των Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων και στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ενός Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Έξυπνες και Βιώσιμες Υποδομές και ενός τρίτου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με προσανατολισμό στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τις Έξυπνες Πόλεις. Επιπλέον, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Καινοτομία,