Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ., Νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος»

Από το 2019 είναι Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. στο Γενικό Νοσοκομείο Της Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» (Ν.Π.Δ.Δ.). Είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει MSc. στην Τηλεματική από το Πανεπιστήμιο της Krems στην Αυστρία, καθώς και MSc. στην Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία από Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από το 1996 έχει εργαστεί
σε θέσεις ευθύνης στον Τραπεζικό τομέα και στις Τηλεπικοινωνίες.