Συγγραφέας / π. Πρόεδρος του Βελγικού Συνδέσμου DIY.

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες δραστηριοποιείται ως συντονιστής σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και πωλητών λιανικής ενώ συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη βιομηχανία μέσω του διεθνούς του δικτύου. Είναι πρώην πρόεδρος του Βελγικού Συνδέσμου DIY και συντάκτης πολλών άρθρων για το DIY & Home Improvement.