Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο DIY: Δημιουργώντας αξία μέσα από την συνεργασία εμπόρου – προμηθευτή
Παναγιώτης Γκεζερλής – Ιδρυτής και Πρόεδρος Convert Group

Creative leadership in a complex world
Jamie Anderson – Professor of Strategic Management, Antwerp Management School

DIY meets Quick Commerce
Λύσανδρος Φαληρέας – Commercial Strategy Senior Manager, efood market